Het Amazonegebied staat in brand: Hoe kunnen we helpen?

Het grootste regenwoud op aarde krimpt met een zorgwekkende snelheid. Het…


De impact van de vee-industrie op het klimaat

"Zeldzame dier- en plantensoorten dreigen uit te sterven door droogte",…


Tabel van stofsoorten; Diervriendelijkheid en duurzaamheid

Ik heb in een tabelletje een korte gids gemaakt van veelvoorkomende stoffen in…